ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 621
TÝDEN: 1432
CELKEM: 484859

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kanalizace a ČOV Býšť,
Hrachoviště, Hoděšovice

Dne 31. 8. 2016 byla zkolaudována kanalizace v Býšti včetně místních částí Hoděšovice a Hrachoviště. V současné době je tedy kanalizace v ostrém provozu.

 

Hlášení poruch

Pavel Lanta, tel.: 725 510 649

Ing. Helena Skákalová, tel.: 724 278 893

 

Kanalizační řád

 

Připojení na kanalizaci

Připojení na kanalizaci je možné po uzavření „Smlouvy o odvádění odpadních vod“, kterou je lze sepsat na Obecním úřadě Býšť. Smlouva by měla být uzavřena do 31. 10. 2016.

Smlouvy jsou ke stažení zde:

pro fyzické osoby:

pro právnické osoby:

VÝZVA

těm, kteří dosud nemají uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod


Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že smlouva o odvádění odpadních vod gravitační/tlakovou kanalizací pro nemovitost, která je ve Vašem vlastnictví, nebyla dosud uzavřena.

Věříme, že došlo pouze k nedopatření a případnému opomenutí, vyplněnou a Vámi podepsanou smlouvu je třeba předložit na obecní úřad do 31. 10. 2016.

V souladu s § 3 odst. 8) zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Vás informujeme  o skutečnosti, že obec může uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

Nejste-li zatím do splaškové kanalizace napojeni a máte svedeny odpadní vody do žumpy na vyvezení, je nutno mít doklad o jejich nezávadné likvidaci, v případě, že takto nečiníte, vystavujete se riziku, že Vám bude uložena finanční sankce do výše 50 tis. Kč.

V případě, že odvádíte odpadní vody z Vaší nemovitosti do septiku nebo do domovní čistírny odpadních vod s přepadem do trativodu nebo vodního toku, je Vaší povinností, mít povolení k vypouštění odpadních vod, dle § 8 zák. o vodách v platném znění. V opačném případě, se vystavujete nebezpečí uložení finanční sankce až do výše 100 tis. Kč.

V případě, že do 31. 12. 2016 nebudete na kanalizaci napojeni, bude obec postupovat dle platné legislativy a předá celou záležitost k řešení vodoprávnímu úřadu a České inspekci životního prostředí ČR.

Pokud užíváte kanalizaci bez uzavřené smlouvy, tedy věc užíváte bez právního důvodu, vyzýváme Vás, abyste tento stav podpisem a odevzdáním jednoho výtisku smlouvy obecnímu úřadu ve výše uvedeném termínu napravili.

Věříme, že z Vaší strany došlo pouze k opomenutí a celá situace bude uvedena do pořádku.

S pozdravem

Romana Petříková
starostka obce  

 

Co do kanalizace nepatří!

 • textilie, silonové punčochy, provazy, tkaničky, papírové pleny, hygienické potřeby a především !!!!! VLHČENÉ UBROUSKY !!!!!
 • písek, malta, beton, žiletky, hřebíky
 • tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky, zvířecí vnitřnosti (střeva apod.)
 • oleje, jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky
 • obsah stávajících jímek, septiků a žump, dešťové vody a vody z bazénů
 • odpady z kuchyňských drtičů
 • živočišné a rostlinné tuky
 • všechny ostatní látky, které mohou způsobit poruchu čerpadla a elektroinstalace nebo jiné poškození TK, případně svými vlastnostmi negativně ovlivnit čistící proces v ČOV

Každé takovéto nedodržení kanalizačního řádu zvyšuje náklady na provoz kanalizačního systému, které jsou mimo jiné také podkladem pro výpočet výše stočného.

Stočné

Stočné se bude vybírat až od roku 2016. Výše stočného a období, za které se stočné začně vybírat je stanoveno ve směrnici Rady obce Býšť č. 1/2015 ze dne 28. 12. 2015, kterou se zavádí stočné na správním území obce Býšť.

Přílohou směrnice je mimo jiné také kalkulace stočného - ZDE

Kalkulace stočného v roce 2017 - ZDE