ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 323
TÝDEN: 323
CELKEM: 1368799

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Stanovy SRPŠ 2020 


Aktuálně ze SRPŠ: 

 

Dopis Matějovi 

Dopis

Video se vzkazem od Matěje 

 

 

ZPRÁVY Z DĚNÍ V SRPŠ leden - duben 2021

 

 

  1. Zaslán příspěvek na transparentní účet Matěje Vrbaty ve výši 5 725,- (25 Kč z příspěvku SRPŠ za každého žáka).
  2. Z fondu SRPŠ bude zaslán škole dar ve výši 24.000,- na pořízení ramena k dataprojektoru a na zakoupení licence k aplikaci „Umíme to“. Tento dar byl realizován z důvodu nemožnosti (spolu)pořádání a spolufinancování obvyklých akcí jako je Vánoční jarmark, příspěvky na dopravu, příspěvky na aktivizační aktivity aj. .
  3. SRPŠ finančně podporuje odměňování žáků školy, kteří se umístili ve školních, krajských a celostátních kolech soutěží (Aktuálně např. Zeměpisná olympiáda, Objektiv, Matematický klokan).
  4.  SRPŠ pořádá Valné hromady on-line formou - v tomto šk.roce proběhly celkem již 4x: 19.10., 30.11., 7.1., 4.3., zářijová VH proběhla ještě ve škole.
  5. Každé VH se účastní vedení školy, na příští VH 13.5. je pozvána i paní starostka.
  6. Pakliže chcete tlumočit nějaký podnět k vedení školy, obraťte se na svého třídního důvěrníka, který ho předá na VH, stejně tak v případech, pokud máte podněty k samotné činnosti SRPŠ - o co se zasazovat, co prosazovat, jaké aktivity pořádat.

 

 

V Býšti dne 19.4. 2021                     Mgr. Zita Homolková, Mgr. Petr Vyhnálek,                                                                    předsedkyně a místopředseda SRPŠ

 

 

ČLENEM SPOLKU se stává ten, kdo zaplatí členský příspěvek, který je na tento rok stanoven, stejně jako v letech minulých, na 150 Kč.

 

NEJVYŠŠÍ ORGÁN spolku je Valná hromada, kterou tvoří členové z řad rodičů žáků, kteří byli zvoleni jako zástupci/tajemníci jednotlivých tříd a za jejichž děti byl zaplacen členský příspěvek. Valná hromada schvaluje stanovy spolku a jejich změny, volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a revizní komisi. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření za předcházející rok. Plánuje, organizuje a posléze účetně administruje aktivity, které jsou v souladu cíli spolku.

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLKU:

Předseda a místopředseda SRPŠ.

 

CÍLE SPOLKU:

· Napomáhat k rozvoji partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.

· Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

· Podporovat (finančně i dobrovolnou pomocí) vybrané projekty školy.

· Pořádat takové (kulturní/sportovní/osvětové) aktivity, kterých se účastní pracovníci školy, rodiče a děti současně.

· Podporovat aktivní přístup rodičů k výuce ve škole a ke komunikaci s pedagogy.

· Motivovat členy spolku k aktivnímu podílu na činnosti spolku.

· Podílet se na utváření bezpečného, přátelského a k učení motivujícího prostředí ve škole.

· Podporovat a rozvíjet osvětu a prevenci v oblasti zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů.

· Podporovat a rozvíjet aktivity, které vedou k upevňování a prohlubování školních znalostí formou zážitku a jiných interaktivních forem výuky (exkurze, přednášky, workshopy).

 

 

Z členských příspěvků byly dosud spolufinancovány či hrazeny tradiční i mimořádné akce:

֎ Lyžařský výcvik – doprava   ֎ Odměny za sběr bylin a kůry

֎ Přednášky, workshopy        ֎ Reprezentace školy na soutěžích

֎ Příspěvky na výlety            ֎ Exkurze, výstavy, expozice

 

 

Do budoucna plánujeme brigády ve škole, společnou sportovní aktivitu pro děti, rodiče a pedagogy, drakiádu a další aktivity. Neváhejte s námi sdílet i svoje nápady!

 

Pokud byste měli jakékoli podněty, dotazy, připomínky k činnosti SRPŠ nebo byste se chtěli do spolkové činnosti více zapojit, prosím, kontaktujte své třídní důvěrníky.

   

Seznam členů SRPŠ za jednotlivé třídy

1.třída - Lenka Dostálová

2.třída - Hana Žítková (člen revizní komise)

3.třída - Zita Homolková (předsedkyně SRPŠ)

4.třída - Margareta Münsterová

5. A     - Eva Appelová

5. B     - Miroslav Mourek (člen revizní komise)

6.třída - Monika Zemánková

7.třída - Marika Štaincová (člen revizní komise)

8.třída - Petr Vyhnálek (místopředseda SRPŠ)

9.třída - Jana Šťásková

 

 

Termín příštího jednání Valné hromady: 13. května 2021.

 

 

Termíny schůzek a konzultací 

21. září 2020

19. října 2020

11. ledna 2021 - konzultace

19. dubna 2021

7. června 2020 - konzultace