ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 312
TÝDEN: 4215
CELKEM: 1154942

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA 2020

Dana Slivková

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5.

 

Vážení rodiče,

od 25. května znovu otevíráme školu pro žáky 1. stupně. Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

 Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

Při nástupu do školy 25. května odevzdá žák paní učitelce nebo panu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

e_download.php?file=data/editor/198cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

Pokud někdo nemá k dispozici tiskárnu, může si formulář vzít z obálky na dveřích školy do 24. 5.

Zvažte prosím, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny – rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

Denně musejí  mít žáci do školy 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání.

V prostoru před školou udržujte prosím s dětmi rozestupy.

Při nástupu do školy musejí mít všichni žáci roušku. Dospělé osoby je do školy nesmějí doprovázet.

Posílejte prosím k určenému vchodu pouze samotné děti, aby si je vyučující mohli převzít.

Pokud by žáci nebo jejich zákonní zástupci či jiní příbuzní nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, musí být žák z výuky vyloučen. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.  Předem Vám mnohokrát děkuji za pochopení.

Výuka bude probíhat denně od 7.35h do 12.10 h podle nástupu žáků do školy.

Do školy budou žáci vstupovat postupně a přebírat si je bude jejich třídní paní učitelka.

Pokud by dítě nebylo u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit. Děti nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Rozpis nástupů do školy a ukončování výuky:

třída

začátek výuky/h

Oběd/h

konec výuky/h

 1. třída

7.20

10.40-10.55

10.55

 1. třída

7.25

11.00-11.15

11.15

 1. třída

7.30

11.20-11.35

11.35

4.A

7.35

11.40-11.55 jídelna 2. stupeň

11.55

4.B

7.40

11.50-12.05 jídelna 1. stupeň

12.05

 1. třída

7.45

12.10-12.25

12.10

 

Z nařízení ministerstva školství budou žáci po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. I na WC budou chodit společně tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Po celou dobu vyučování budou děti ve svých třídách. Pokud půjdou s vyučujícím ven, je vyučující povinen zajistit odchod ze školy tak, aby se v šatnách nebo na chodbě nesetkaly děti z různých  skupin.

Obědy budou probíhat klasickou formou. Od 10.40 h, viz rozpis.

Pokud máte o oběd zájem, přihlaste si ho, prosím, přes internet také do 18. května.

Odpolední zájmovou činnost po skončení vyučování do 16.00h zajistíme pro žáky 1. a 2. tříd. Pokud budeme mít volnou kapacitu – po přihlášení žáků do 18. 5. budeme znát počet volných míst – můžeme případně zajistit odpolední činnost i pro žáky 3. a 4. tříd.

Odpoledne se nesmějí také žáci z jednotlivých skupin mísit, takže nemůžeme pracovat jako ve školní družině a na 1 pracovnici připadne max. 15 žáků. K dispozici máme omezený počet paní vychovatelek a paní asistentek, proto zatím zajistíme odpolední činnost pouze pro školáky z prvního a druhého ročníku.

Při výuce se zaměříme na český jazyk, matematiku, případně cizí jazyk a další předmět dle rozhodnutí vyučujících.

Ke školní docházce se žáci musejí přihlásit předem – do 18. května do 14:00. Pozdější přihlášení už nebude možné. Pokud bude dítě k docházce přihlášené a nebude se moci výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů. Odhlásit z výuky se žák může, ale nemůže být za něj do skupiny přeřazen jiný žák. Skupiny jsou od 25. května neměnné, i když se v průběhu výuky počet dětí ve skupině sníží.

 

Pokud se rodiče rozhodnou, že většina žáků ze třídy zůstane doma, bude i nadále paní třídní učitelka vyučovat distančně. Žáci, kteří pak budou ve škole v ročníkové skupině, budou pracovat s jiným učitelem a nebudou si již dodělávat domácí práci.

Pokud půjde většina žáků ze třídy do školy – více než 50%, bude vyučující učit ve škole a domů bude žákům, kteří nebudou ve škole, posílat zadání na doplnění učiva.

 

Každý vyučující může mít ve skupině max. 15 žáků. Třídní učitel bude shromažďovat elektronické přihlášky žáků k výuce přes EŽK do pondělí 18. května do 14:00. Pozdější přihlašování nebude možné ani do tříd, ani na odpolední zájmovou činnost. Přednostně budou na odpolední činnost přijati žáci z 1. a 2. tříd. Pokud budou personální kapacity, budou přijati i žáci ze 3. a 4. tříd. Rodiče dostanou informaci o přijetí dítěte do odpolední skupiny do 22. 5. přes elektronickou žákovskou knížku.

 

Přihlášky seřadí třídní učitel  podle pořadí, ve kterém došly. Prvních 15 přihlášených žáků bude ve skupině se svým třídním učitelem. Z dalších přihlášených žáků budou vytvořeny ročníkové skupiny a bude je vyučovat učitel, který nemá v současné chvíli třídnictví. Skupiny budou neměnné až do konce školního roku.

 

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci. Nastavit chod školy podle pokynů z MŠMT je opravdu složité. Pokud budete mít další dotazy k nastavení výuky, kontaktujte mě, prosím, telefonem na 466 989 591 nebo e-mailem na skola@zsbyst.cz.

Přeji Vám hezký den.   

Dana Slivková

 

_______________________________________________

ČTVRTEK 7. KVĚTEN 2020

Dana Slivková

Organizace přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020

 

Z nařízení ministerstva školství od 11. května znovu otevíráme školu pro přihlášené žáky 9. tříd. Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

Při nástupu do školy 11. května odevzdá žák paní učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

e_download.php?file=data/editor/566cs_1.pdf&original=%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_neexistence_p%C5%99%C3%ADznak%C5%AF.pdf

V případě potřeby je tiskopis k dispozici v obálce na hlavním vchodu do školy.

V prostoru před školou budou žáci udržovat mezi sebou rozestupy. Prosíme také o dodržování času při ranním nástupu do školy podle rozpisu, protože není možné, aby se tvořily před školou větší skupiny osob.

Při každém nástupu do školy musí mít všichni žáci 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání. Žáci nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Pokud by žáci nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, museli by být z výuky vyloučeni. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.

Do školy budou žáci vstupovat ve skupině, do které jsou zařazeni, a přebírat si je bude paní učitelka. Ta bude mít v ruce dezinfekci. Jakmile žáci vyjdou ze šatny, vydezinfikuje jim ruce a společně jdou do učebny.

Pokud by žák nebyl u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit.

Škola povede evidenci docházky přihlášených žáků na výuku. Pokud by se žák do školy nedostavil, musí jeho nepřítomnost do 3 kalendářních dnů omluvit jeho zákonný zástupce.

Organizace vyučování:

1. skupina / viz. rozpis

2. skupina  / viz. rozpis

7.20 vstup do školy

7.30 vstup do školy

7.30-8.30 Matematika

7.40-8.40 Český jazyk

8.30-8.40 Hygiena, WC

8.40-8.50 Hygiena, WC

8.40-8.50 Pobyt venku/přestávka

8.50-9.00 Pobyt venku/přestávka

8.50-9.50 Český jazyk

9.00-10.00 Matematika

 

Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek podle rozpisu, který obdrželi žáci a rodiče přes EŽK ve čtvrtek 7. května.

Na WC chodí žáci pouze se souhlasem paní učitelky- jednotlivě. Paní učitelka hlídá jejich návrat do třídy - na WC se žáci nemají shlukovat.

Děkuji vám mnohokrát za pochopení a spolupráci. Pokud budete mít další dotazy, kontaktuje buď paní zástupkyni Š. Sattlerovou na sarka.sattlerova@zsbyst.cz nebo mě na mailové adrese skola@zsbyst.cz.

Dana Slivková

________________________________________________

 

STŘEDA 6. KVĚTNA 2020

Dana Slivková

Informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznet pod níže uvedeným odkazem.

index_admin.php?active=544&lang=cs

Dana Slivková

_________________________________________________

PONDĚLÍ 4. KVĚTNA 2020

Otevření školy pro 9. ročník od 11. 5. 2020

Dana Slivková

​Vážení rodiče,

od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Vyučovat budeme pouze český jazyk, matematiku a anglický jazyk a to v rozsahu 2 – 4 hodiny třikrát týdně podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování bude pro žáky zajištěno.

V pondělí 11. května odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • 1.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 2.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 3. Porucha imunitního systému, např.
 • a)při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 • b)při protinádorové léčbě,
 • c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 4.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 5.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 6.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 7.Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák

—písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

—písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

—Formuláře jsou ke stažení na webu školy od pondělí 4. května.

Žáci, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, se musejí přihlásit do 6. května do 23.00h přes formulář v Teams na odkaze odeslaném přes EŽK.

Čestné prohlášení je ke stažení v dokumentech 

e_download.php?file=data/editor/566cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hezké jarní dny.

Dana Slivková

________________________________________________

 

PONDĚLÍ 27. DUBEN 2020

Potvrzení o uzavření školy pro OSVČ

Dana Slivková

​Vážení rodiče,

pokud potřebujete potvrzení o uzavření školy za březen a duben, stáhněte si prosím formulář k doplnění na vyuka/formulare-ke-stazeni-uvolnovani-zaku/.  Formuláře jsou vloženy na webu v dokumentech.

Přeji Vám hezký den. 

Dana Slivková

 

_________________________________________________

Převzato ze stránek MPSV 20.3.2020

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila 19. 3. 2020 vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné. 

 

Potvrzení na očr vydáváme denně od 8.00h do ​12.00h v ředitelně školy nebo u zástupkyně řš. Žádost posílám i naskenovanou, aby rodiče nemuseli do školy chodit. Stačí si poslat žádost e-mailem a já v odpovědi pošlu formulář jako přílohu.

Mějte se dobře a hlavně buďte zdraví.

                                                                                 Dana Slivková                                                                                  

 

Plakát

 

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Příprava na PZ

Příprava letošních deváťáků na přijímací zkoušky

Několik fotografií z přípravy žáků na přijímací zkoušky. Nemají to letos jednoduché, tak jim budeme držet palce. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor: Dana Slivková
Schůzka

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná dne 22.6. od 16.00 hodin celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor: Dana Slivková

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání DDM Holice

Do letních prázdnin se klasické kroužky, které zpravidla probíhají od října do května, již neotevřou. Za neuskutečněné aktivity dle nařízení vlády ze dne 11. března 2020 bude každému účastníkovi zájmového vzdělávání vráceno 30 % roční úplaty na účet, z kterého byla zaplacena. celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Dana Slivková
#

Velikonoční tvoření 1.třídy

Několik fotografií z velikonočního tvoření celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Dana Slivková

Seznam přijatých dětí do 1. třídy

Seznam je vyvěšen na dveřích školy, webových stránkách a na informační tabuli před základní školou od úterý 7. 4. 2020 do pátku 24. 4. 2020. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Dana Slivková
#

Jak se učí naši prvňáčci v karanténě

Několik fotografií a vzkazů celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Dana Slivková
Logo

...MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Logo

Ošetřovné

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Předškoláček

Předškoláček 10.3.2020

Předškoláček - Jaro jede do vsi celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
#

Předškoláček 3.3.2020

V úterý 3. března se předškoláci zúčastnili sportovního odpoledne nazvaného Olympiáda se zvířátky. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
#

Muzikohraní 3. a 4.. 3. 2020

Minulý týden v úterý a ve středu měli naši žáci možnost zažít netradiční hodinu hudební výchovy. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Den otevřeného vyučování

Den otevřeného vyučování

Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť pořádá 20. 3. 2020 Den otevřeného vyučování
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Zápis

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDUARDA NÁPRAVNÍKA BÝŠŤ
VYPISUJE ZÁPIS DO 1. TŘÍD DNE 3. DUBNA 2020 OD 13.00 DO 17.00 HODIN.
celý text

ostatní | 4. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Zeměpisná olympiáda

Trojnásobný úspěch našich žáků v okresním kole zeměpisné olympiády

Na konci února se v Pardubicích konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor: Dana Slivková
Předškoláček

Předškoláček 25.2.2020

V pořadí již šesté společné setkání našich předškoláčků se neslo v duchu masopustního veselí. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Masopust

Masopustní průvod

V pondělí 24.února pořádala naše škola již tradiční masopustní průvod obcí. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Předškoláček

Předškoláček 18.2.2020

Naše páté setkání probíhalo v pohádkovém duchu. celý text

ostatní | 21. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Pythagoriáda

Pythagoriáda

V průběhu února na naší škole probíhala matematická soutěž Pythagoriáda. celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Předškoláček

Předškoláček 28.1.2020

Třetí setkání předškoláčků mělo název „Hrátky s tvary a barvami“ celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Sbírka

Veřejná sbírka pro Matěje

Obec Rokytno vyhlašuje konání veřejné sbírky na pomoc Matějovi Vrbatovi z Rokytna,který je po těžké nehodě upoután na lůžko.

celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 11.1.2020

Již po šesté se v sobotu 11.1.2020 uskutečnila Tříkrálová sbírka. celý text

ostatní | 6. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Předškoláček

Předškoláček 4. 2. 2020

Čtvrté setkání předškoláků neslo název „1, 2, 3, 4, 5, zvládnu hravě zrovna teď.“ celý text

ostatní | 5. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Florbal

Novoroční florbalový turnaj 18.1.2020

Několik fotografií z turnaje 18.1.2020 v Pardubicích celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Besídka

Vánoční besídky v ŠD

V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme uspořádali ve všech ŠD Vánoční besídky.
celý text

ostatní | 1. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Zeměpis

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Žáci z 6. – 9. třídy si každoročně v lednu mohou porovnat své znalosti v zeměpisné olympiádě.
celý text

ostatní | 1. 2. 2020 | Autor: Dana Slivková
Masopust

Masopust

ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť pořádá v pondělí 24. února 2020
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Dana Slivková
Sběr papíru

SBĚR STARÉHO PAPÍRU VE DNECH 17. - 21. 2. 2020

Žádáme žáky, rodiče i spoluobčany o zapojení do sběrových dnů. Starý papír můžete dovézt do prostoru vstupních dveří areálu školy.

PŘEDEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.
celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Dana Slivková
Pozvánka

Turnaj ve stolním tenisu

Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu, který se koná v sobotu 25.1. 2020 od 8.30 hodin v tělocvičně ZŠ v Býšti

celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Dana Slivková
#

Předškoláček 21.1.2020

Druhé setkání předškoláčků mělo název „Zimní radovánky“. celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Dana Slivková
Nábor

Florbal OLYMP

Pozvánka na ukázkový trénink celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor: Dana Slivková
první předchozí
ze 3
poslední