Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Hřiště

Býšť

Bělečko

Hoděšovice

Hrachoviště

Provozní řády:

Najdete zde pouze provozní či návštěvní řády hřišť, která jsou ve správě obce.

Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem v Býšti

Výňatek z provozního řádu. Celý text naleznete zde

Provozní doba

 • Pondělí - pátek: 8:00 - 15:00 pro žáky ZŠ a MŠ / 15:00 - 21:00 (do západu slunce) pro veřejnost
 • 8:00 - 21:00 (do západu slunce) v době školních prázdnin
 • Sobota - neděle: 8:00 - 21:00 (do západu slunce) pro veřejnost
  V zimě je víceúčelové hřiště uzavřeno. Otevřeno bude pouze v případě vhodného počasí.  

Cena pronájmu včetně DPH 

 • Obyvatelé Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště: 60,-/hod.
 • Ostaní: 100,-/hod.
 • 8:00 - 12:00: 200,- Kč
 • od 12:00 - do závěrečné hodiny: 300,- Kč
 • Celý den (turnaje): 500,- Kč
 • Celý den právnické osobě: 1.500,- Kč
 • Vstup dětí ZŠ a MŠ v rámci výuky: bezplatně

Vybrané finanční prostředky budou sloužit na výdaje se zajištěním provozu hřiště (úklid, údržby, nezbytná obsluha, vedlejší náklady na spotřební materiál, oprava nářadí).

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště lze provádět u správce, kterým je p. Michael Šťastný, Býšť čp. 72, tel 703 167 827. Případně zvoňte na pana školníka. Nájemné bude vybíráno na místě správcem (zástup pí Petříková 720 033 820).

Herní prvky/zařízení

Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis a badminton. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. 

Dětské hřiště u Obecní hospody v Býšti

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

Herní sestava Kokořín: věková kategorie: 3 – 14 let        
Kladina Pejsek: věková kategorie: 3 – 14 let        
Pružinové houpadlo Kočička: věková kategorie: 3 – 10 let     MAX 50 kg
Pružinové houpadlo Koník: věková kategorie: 3 – 10 let     MAX 50 kg
Překlápěcí houpačka jednoduchá: věková kategorie: 3 – 14 let     MAX 50 Kg/sedátko

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlý a povrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.
Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení ( v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen
 

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

 Stacionární tréninkové zařízení

 • je umístěno ve střední části návse v Býšti - u dětského hřiště
 • jsou určena na venkovní cvičební, posilovací a rehabilitační aktivity osob starších 15 let
 • nosnost a zatížení jednotlivých zařízení je max. 120 kg.
 • používat lze:
  • ve věku od 12 do 14 let za asistence dospělé osoby
  • osoby starší 15 let samostatně
  • osoby s mentálním či zdravotním postižením jen za dozoru kompetentní osoby pro práci s postiženými, která nese odpovědnost za jejich bezpečnost
 • nesmí být používáno:
  • osobami mladšími 12 let
  • bez prostudování návodu na použití
  • k jinému než cvičebnímu účelu
  • za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, bouřka, mráz,...)
  • osobami pod vlivem návykových látek
  • osobami překračující max. nosnost zařízení nebo více osobami na témže zařízení
  • osobami jejichž zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují zařízení používat bez rizika zhoršení zdravotního stavu nebo bez rizika úrazu
 • návod na použítí

 Dětské hřiště v Bělečku

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

 • Řetězová houpačka se skluzavkou vč. dopadové plochy
  • věková kategorie:     3 – 14 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Pes                  
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Koník              
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Vahadlová houpačka kovová          
  • věková kategorie:     3 – 14 let      MAX 50 Kg/sedátko

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlýpovrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.

Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba 

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště

Multifunkční hřiště v Bělečku

 Dětské hřiště v Hoděšovicích

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

Kolotoč Obloukový: věková kategorie: 3 – 14 let        
Pružinové houpadlo Kohoutek: věková kategorie: 3 – 10 let         MAX 50 Kg
Pružinové houpadlo Medvídek: věková kategorie: 3 – 10 let          MAX 50 Kg
Pružinové houpadlo Pejsek: věková kategorie: 3 – 10 let         MAX 50 Kg
Překlápěcí houpačka jednoduchá: věková kategorie: 3 – 14 let  MAX 50 Kg/sedátko
Skluzavka s ocel. žebříkem: věková kategorie: 3 – 14 let        
Šestihran s ocelovou sítí: věková kategorie: 3 – 14 let        
Závěsná houpačka WH: věková kategorie: 3 – 14 let        

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlý a povrch terénu hřiště ( dopadové plochy zařízení) namrzlý.
Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1.října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škodydle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

 Fotbalové hřiště v Hoděšovicích

 • Zakazuje se:
  • lézt, či se zavěšovat se na brankách nebo záchytných sítích.
 • V případě vhození míče na sousední oplocený pozemek, je návštěvník povinen kontaktovat majitele pozemku. Přelézání přes plot je nepřípustné. V případě zjištění přelézání plotu je správce oprávněn návštěvníka vykázat z areálu.
 • V případě většího počtu zájemců o využití areálu je správce nebo jeho zástupce oprávněn rozhodnout způsobu využití.

Víceúčelové hřiště v Hoděšovicích

Pronájem Sportovního areálu s SK Hoděšovice byl ukončen k 30. 6. 2014. 

Úplné znění provozního řádu je k dispozici zde

Obecné podmínky pro používání víceúčelového kurtu

 • Vstup na kurt pro osoby mladší 15-ti let je pouze v doprovodu zodpovědné dospělé osoby. Při jakémkoli poškození kurtu je zodpovědná osoba povinna škodu uhradit.
 • Vstup povolen pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou (tretry, kopačky či boty na podpatku jsou nepřípustné).
 • Zakazuje se taktéž vstup s jídlem.
 • Na hřišti lze provozovat pouze tyto druhy rekreačních sportů:
  • Košíková,
  • házená,
  • volejbal,
  • nohejbal,
  • tenis,
  • badminton,
  • streetball.

Provozní doba kurtu:

PO – PÁ          7 – 22 hod. (v letních měsících)
SO – NE          8 – 22 hod. (v letních měsících)
PO – PÁ          7 – 20 hod. (podzim, jaro)
SO – NE          8 – 20 hod. (podzim, jaro)
PO – NE          8 – 17 hod. (zima)

V zimě je kurt uzavřen. Otevřen bude pouze při vhodných klimatických podmínkách.

Sazby za pronájem kurtu:                          

 • Osoby s trvalým pobytem  v obci Býšť: 60,- Kč/hod
 • Ostatní: 100,- Kč/hod
 • Od 8:00 do 12:00 hod: 200,- Kč
 • Od 12:00 do závěrečné hodiny: 300,- Kč
 • Pronájem na celý den (turnaj): 500,- Kč
 • Pronájem na celý den právnické osobě: 1 500,- Kč

Rezervace - pan Ing. Karel Picka tel: 777 181 198, Hoděšovice 144.

Nájemné bude vybíráno v hotovosti při předání sportoviště správcem (zástup paní Věra Machová tel: 724 022 793).

Dětské hřiště v Hrachovišti

Úplné znění návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

 • Řetězová houpačka se skluzavkou vč. dopadové plochy 
  • věková kategorie:     3 – 14 let       
 • Pružinové houpadlo Pes                  
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Koník              
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Překlápěcí houpačka kovová          
  • věková kategorie:     3 – 14 let      MAX 50 Kg/sedátko

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlýpovrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.

Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba: 

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení ( v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

hřiště v Hrachovišti

Úplné znění provozního řádu je k dispozici zde

Povinnosti návštěvníka

 • Vstup je povolen výhradně ve sportovní obuvi určené pro tenis, volejbal či nohejbal. Vstup v jiné obuvi (např. s podpatky, v kopačkách se špunty apod.) a vjíždění na kole nejsou dovoleny. Při porušení tohoto pravidla nebude nadále umožněno provinilcům využívání hřiště.
 • Rodiče odpovídají za chování svých dětí. Nedovolte Vašim dětem vhazovat jakékoliv předměty (např. drobné kamínky) na hrací plochu.
 • Součástí využití hřiště je jeho úprava, tzn. zakropení před a během hry, vyrovnání nerovností a úprava sítem po ukončení hry. Při porušení tohoto pravidla nebude nadále umožněno provinilcům využívání hřiště.

Ceník

 • Obyvatelé s trvalým bydlištěm v Hrachovišti: zdarma
 • Děti do 15 let: zdarma za úklid po použití hřiště zodpovídají rodiče (případně přítomní dospělí hráči)
 • Sponzor: 5000 Kč/rokvolný přístup včetně hostů
 • Obyvatelé Býště, Bělečka a Hoděšovic a jimi pozvaní hosté: 50,- Kč/hod
 • Ostatní: 80,- Kč/hod
 • Skupina při účasti obyvatel Býště, Bělečka a Hoděšovic: 70 Kč,-/hod
 • Ostatní: 100 Kč,-/hod
 • Permanentka pro rodinu: 1000 Kč,-/rok

Správce hřiště

Klíče a úhrada poplatku: Kudrnovi, č. p. 19 (patrový dům s bílou fasádou vedle hřiště), tel. 466 689 371, 775 982 800

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci