Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště
rozšířené vyhledávání

Hřiště

Hřiště

V obci se nachází tato hřiště:

Býšť

Bělečko

Hoděšovice

Hrachoviště

 


Provozní řády:

Najdete zde pouze provozní či návštěvní řády hřišť, která jsou ve správě obce.

Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem v Býšti

Výňatek z provozního řádu. Celý text naleznete zde

Provozní doba

Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 pro žáky ZŠ a MŠ
15:00 - 21:00 (do západu slunce) pro veřejnost
8:00 - 21:00 (do západu slunce) v době školních prázdnin
Sobota - neděle 8:00 - 21:00 (do západu slunce) pro veřejnost

V zimě je víceúčelové hřiště uzavřeno. Otevřeno bude pouze v případě vhodného počasí.  

Cena pronájmu včetně DPH 

Obyvatelé Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště 60,-/hod.
Ostaní 100,-/hod.
8:00 - 12:00 200,- Kč
od 12:00 - do závěrečné hodiny 300,- Kč
Celý den (turnaje) 500,- Kč
Celý den právnické osobě 1.500,- Kč
Vstup dětí ZŠ a MŠ v rámci výuky bezplatně

 

Vybrané finanční prostředky budou sloužit na výdaje se zajištěním provozu hřiště (úklid, údržby, nezbytná obsluha, vedlejší náklady na spotřební materiál, oprava nářadí).

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště lze provádět u správce, kterým je nyní pí Petříková, starostka obce 720 033 820. Nájemné bude vybíráno na místě správcem. 

Herní prvky/zařízení

Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis a badminton. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. 


Dětské hřiště u Obecní hospody v Býšti

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

Herní sestava Kokořín                 věková kategorie: 3 – 14 let        
Kladina Pejsek                            věková kategorie: 3 – 14 let        
Pružinové houpadlo Kočička         věková kategorie: 3 – 10 let     MAX 50 kg
Pružinové houpadlo Koník            věková kategorie: 3 – 10 let     MAX 50 kg
Překlápěcí houpačka jednoduchá  věková kategorie: 3 – 14 let     MAX 50 Kg/sedátko

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlý a povrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.
Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení ( v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen
 

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

 Stacionární tréninkové zařízení

 • je umístěno nově v Býšti ve střední části návse
 • jsou určena na venkovní cvičební, posilovací a rehabilitační aktivity osob starších 15 let
 • nosnost a zatížení jednotlivých zařízení je max. 120 kg.
 • používat lze:
  • ve věku od 12 do 14 let za asistence dospělé osoby
  • osoby starší 15 let samostatně
  • osoby s mentálním či zdravotním postižením jen za dozoru kompetentní osoby pro práci s postiženými, která nese odpovědnost za jejich bezpečnost
 • nesmí být používáno:
  • osobami mladšími 12 let
  • bez prostudování návodu na použití
  • k jinému než cvičebnímu účelu
  • za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, bouřka, mráz,...)
  • osobami pod vlivem návykových látek
  • osobami překračující max. nosnost zařízení nebo více osobami na témže zařízení
  • osobami jejichž zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují zařízení používat bez rizika zhoršení zdravotního stavu nebo bez rizika úrazu
 • návod na použítí

 


 Dětské hřiště v Bělečku

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

 • Řetězová houpačka se skluzavkou vč. dopadové plochy
  • věková kategorie:     3 – 14 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Pes                  
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Koník              
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Vahadlová houpačka kovová          
  • věková kategorie:     3 – 14 let      MAX 50 Kg/sedátko

 

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlýpovrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.

Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba     

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

 

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

 

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště

Multifunkční hřiště v Bělečku

 


 Dětské hřiště v Hoděšovicích

Úplné znění Návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

Kolotoč Obloukový                        věková kategorie: 3 – 14 let        
Pružinové houpadlo Kohoutek        věková kategorie: 3 – 10 let         MAX 50 Kg
Pružinové houpadlo Medvídek       věková kategorie: 3 – 10 let          MAX 50 Kg
Pružinové houpadlo Pejsek            věková kategorie: 3 – 10 let         MAX 50 Kg
Překlápěcí houpačka jednoduchá   věková kategorie: 3 – 14 let  MAX 50 Kg/sedátko
Skluzavka s ocel. žebříkem           věková kategorie: 3 – 14 let        
Šestihran s ocelovou sítí               věková kategorie: 3 – 14 let        
Závěsná houpačka WH                  věková kategorie: 3 – 14 let        

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlý a povrch terénu hřiště ( dopadové plochy zařízení) namrzlý.
Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1.října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

Na dětském hřišti je zakázáno

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škodydle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

Návštěvník je povinen

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

 Fotbalové hřiště v Hoděšovicích

 • Zakazuje se:
  • lézt, či se zavěšovat se na brankách nebo záchytných sítích.
 • V případě vhození míče na sousední oplocený pozemek, je návštěvník povinen kontaktovat majitele pozemku. Přelézání přes plot je nepřípustné. V případě zjištění přelézání plotu je správce oprávněn návštěvníka vykázat z areálu.
 • V případě většího počtu zájemců o využití areálu je správce nebo jeho zástupce oprávněn rozhodnout způsobu využití.

Víceúčelové hřiště v Hoděšovicích

Pronájem Sportovního areálu s SK Hoděšovice byl ukončen k 30. 6. 2014. 

Úplné znění provozního řádu je k dispozici zde


Obecné podmínky pro používání víceúčelového kurtu

 • Vstup na kurt pro osoby mladší 15-ti let je pouze v doprovodu zodpovědné dospělé osoby. Při jakémkoli poškození kurtu je zodpovědná osoba povinna škodu uhradit.
 • Vstup povolen pouze ve sportovní obuvi s hladkou podrážkou (tretry, kopačky či boty na podpatku jsou nepřípustné).
 • Zakazuje se taktéž vstup s jídlem.
 • Na hřišti lze provozovat pouze tyto druhy rekreačních sportů:
  • Košíková,
  • házená,
  • volejbal,
  • nohejbal,
  • tenis,
  • badminton,
  • streetball.


Provozní doba kurtu:

PO – PÁ          7 – 22 hod. (v letních měsících)
SO – NE          8 – 22 hod. (v letních měsících)
PO – PÁ          7 – 20 hod. (podzim, jaro)
SO – NE          8 – 20 hod. (podzim, jaro)
PO – NE          8 – 17 hod. (zima)

V zimě je kurt uzavřen. Otevřen bude pouze při vhodných klimatických podmínkách.

Sazby za pronájem kurtu:                          

Osoby s trvalým pobytem  v obci Býšť 60,- Kč/hod
Ostatní  100,- Kč/hod
Od 8:00 do 12:00 hod  200,- Kč
Od 12:00 do závěrečné hodiny 300,- Kč
Pronájem na celý den (turnaj) 500,- Kč
Pronájem na celý den právnické osobě 1 500,- Kč

Rezervace - pan Ing. Karel Picka tel: 777 181 198, Hoděšovice 144.

Nájemné bude vybíráno v hotovosti při předání sportoviště správcem (zástup paní Věra Machová tel: 724 022 793).
 


Dětské hřiště v Hrachovišti

Úplné znění návštěvního řádu je k dispozici zde

Herní prvky:

 • Řetězová houpačka se skluzavkou vč. dopadové plochy 
  • věková kategorie:     3 – 14 let       
 • Pružinové houpadlo Pes                  
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Pružinové houpadlo Koník              
  • věková kategorie:     3 – 10 let        MAX 50 Kg
 • Překlápěcí houpačka kovová          
  • věková kategorie:     3 – 14 let      MAX 50 Kg/sedátko

Herní prvek se nedoporučuje užívat, pokud je kluzký, vlhký nebo namrzlýpovrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.

Děti do 6 let věku musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Provozní doba: 

 • od 1. května do 30. září od 8:00 hodin do 21:00 hodin
 • od 1. října do 30. dubna od 9:00 hodin do 19:00 hodin

 

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení ( v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody dle Občanského zákoníku).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu provozovatele.

 

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat čistotu a pořádek.
 • Hlásit případné závady na zařízeních provozovateli hřiště.

 


Antukové hřiště v Hrachovišti

Úplné znění provozního řádu je k dispozici zde

Povinnosti návštěvníka

 • Vstup je povolen výhradně ve sportovní obuvi určené pro tenis, volejbal či nohejbal. Vstup v jiné obuvi (např. s podpatky, v kopačkách se špunty apod.) a vjíždění na kole nejsou dovoleny. Při porušení tohoto pravidla nebude nadále umožněno provinilcům využívání hřiště.
 • Rodiče odpovídají za chování svých dětí. Nedovolte Vašim dětem vhazovat jakékoliv předměty (např. drobné kamínky) na hrací plochu.
 • Součástí využití hřiště je jeho úprava, tzn. zakropení před a během hry, vyrovnání nerovností a úprava sítem po ukončení hry. Při porušení tohoto pravidla nebude nadále umožněno provinilcům využívání hřiště.

Ceník

Obyvatelé s trvalým bydlištěm v Hrachovišti

zdarma

Děti do 15 let  zdarma za úklid po použití hřiště zodpovídají rodiče (případně přítomní dospělí hráči)
Sponzor 5000 Kč/rok volný přístup včetně hostů
Obyvatelé Býště, Bělečka a Hoděšovic a jimi pozvaní hosté 50,- Kč/hod
Ostatní 80,- Kč/hod
Skupina při účasti obyvatel Býště, Bělečka a Hoděšovic 70 Kč,-/hod
Ostatní 100 Kč,-/hod
Permanentka pro rodinu

1000 Kč,-/rok

 

 

 

Správce hřiště

Klíče a úhrada poplatku: Kudrnovi, č. p. 19 (patrový dům s bílou fasádou vedle hřiště), tel. 466 689 371, 775 982 800

 

Datum vložení: 9. 2. 2013 17:43
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2021 9:38
Autor:

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
1
27 28 29 30
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci