Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu 

Svoz provádí společnost Marius Pedersen každý lichý čtvrtek. Vzhledem ke střídání posádky svozové firmy nelze určit přesný čas vývozu nádob v určitých lokalitách. Z tohoto důvodu doporučujeme připravit popelnice ke krajnici vozovky již ve středu večer.

 

Kalendář svozů komunálního odpadu, pytlů a jedlého oleje v roce 2024

Rok 2024 je ve stejném režimu jako minulý. Svoz  popelnic na směsný komunální odpad, pytlový svoz a svoz jedlého oleje bude probíhat každý lichý čtvrtek.

Připomínáme, že do žlutých pytlů vkládáme plasty z domácnosti, tetrapaky a nápojové plechovky.

Jedlý olej a tuk slijeme do petlahve se šroubovacím uzávěrem. Naplněnou lahev umístíme v den svozu směsného komunálního odpadu na víko popelnice.

Hana Žítková

4. 1.

18. 1.

1. 2.

15. 2.

29. 2.

14. 3.

28. 3.

11. 4.

25. 4.

9. 5.

23. 5.

6. 6.

20. 6.

4. 7.

18. 7.

1. 8.

15. 8.

29. 8.

12. 9.

26. 9.

10. 10.

24. 10.

7. 11.

21. 11.

5. 12.

19. 12.

 

 

 

 

 

Nádoby na komunální odpad:

 • vlastní popelnice o velikosti 110 l nebo 120 l,
 • vlastní popelnice o velikosti 240 l (pokud je v nemovitosti přihlášeno k trvalému pobytu 5 a více osob),
 • vlastní kontejnery 1100 l (využívají vlastníci bytů v bytových domech),
 • kontejnery 1100 l  umístěné na sběrných místech. viz situace - příloha vyhlášky
 • pytle na komunální odpad lze získat na Obecním úřadě v Býšti zdarma. Pytle slouží ve výjimečných případech, kdy nestačí nádoba (popelnice) na komunální odpad.

Popelnice lze zakoupit na obecním úřadě

 • popelnice 120 l plastová, černé barvy - 1100,- Kč
 • popelnice 110 l kovová - 1500,- Kč

Co do nádob na komunální odpad nepatří:

 • zemina,
 • listí,  
 • jakýkoliv stavební odpad,
 • součástky automobilů,
 • elektrospotřebiče,
 • oblečení apod.

Byť by to být nemělo, tak, bohužel, toto vše se v popelnicích, ale i kontejnerech běžně vyskytuje!

Po vyčerpání dotovaného limitu, který je v roce 2022 stanoven na 190 kg na jednoho obyvatele (o 10 kg méně než v roce 2021), nám bude účtována plná sazba za tunu odpadu, a to zaplatíme všichni z naší kapsy.

Heslo na rok 2024 tedy zní jasně: LIDÉ TŘIĎTE!!!

Poplatky za svoz odpadu v roce 2024

Poplatek za svoz odpadu je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce, celé znění naleznete zde.

Výše poplatku:

Osoba, která je přihlášena k trvalému pobytu v obci:

 • 600 Kč – fyzická osoba ve věku od 4 do 69 let
 • 300 Kč - děti do 3 let věku
 • 300 Kč - osoby od 70 let 

Vlastník nemovité věci umístěné na území obce (rodinný dům, byt, stavba pro individuální rekreaci) ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

 • 600 Kč - nemovitost

Výběr poplatku:

 • od 1. 2. 2024
 • v hotovosti na Obecním úřadě Býšť,
 • po předchozí domluvě bankovním převodem.

Splatnost poplatku:

 • úhrada nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Svoz nádob bez vylepené známky na rok 2024

Nádoby neoznačené známkou pro rok 2024 budou svezeny naposledy 31. března 2024

Do popelnice jen to, co nelze vytřídit!!!

Zákon o odpadech, který je v platnosti od loňského roku nastavil přísná pravidla v oblasti nakládání s odpady. Hlavní důvodem je stále se zvyšující objem smsného a velkoobjemového odpadu, který nelze dále zpracovat a je jej nutné uložit na skládku. Kapacity skládek jsou omezené a lidé by se měli naučit třídit tak, aby v „popelnici“ zůstával už jen netříditelný odpad, který lze uložit na skládku.

Limit odpadu uloženého do „popelnice“ na osobu v roce 2023 byl stanoven na 180 kg, tj. celkový limit na počet trvale hlášených obyvatel činil 288,9 t. V roce 2023 jsme vyprodukovali na území naší obce celkem 284,130 tun směsného komunálního odpadu. Což je o 4,77 t méně než byl stanoven zákonný limit. Věříme, že pomohla strategie zaměřená na podporu třídění odpadů, byly přidány kontejnery na tříděný odpad a zároveň jsme kontejnery na směsný komunální odpad pomalu z ulic naší obce začali odebírat.  Věříme, že v tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2024 a společnými silami se nám podaří splnit limit, který je stanoven v letošním roce 170 kg na osobu.

V současné době platíme poplatek za uložení směsného komunálního odpadu na skládku 500 Kč/t, po překročení limitu, nám bude účtována částka 900 Kč/t.

Obec v  roce 2022 vynaložila náklady na likvidaci všech odpadů ve výši 2.882.456 Kč.

Příjmy od občanů a majitelů rekreačních objektů činily celkem 816 250 Kč. Výnos se zpětného odběru elektro zařízení činil 2.824 Kč a výnos z prodeje druhotných surovin byl 10.440 Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec odpady dotuje nemalou částkou. Pokud budeme i nadále navyšovat objem odpadu, který končí na skládce, náklady budou stoupat, a i s tím i bude pokračovat tendence zvyšování místního poplatku za komunální odpad, který je dnes 600 Kč/osoba/rok.

Pojďme si dokázat, že třídění má smysl!!! Pusťme se do toho a začněme lépe třídit!!!

Využívejme možnosti:

 • veřejné sítě kontejnerů: na plasty, papír, sklo, kov, oblečení a drobné elektrospotřebiče.
 • pytlového svozu plastů, tetrapacku, plechovek a papíru.
 • odkládat biodpad a větve na kompostárnu v Býšti nebo do velkoobjemových kontejnerů,
 • mobilních svozů objemného odpadu a nebezpečného odpadu,
 • humanitární sbírky pro Diakonii Broumov - oblečení, hraček, bot,…
 • nezapomínejme na to, že máme v Býšti sběrný dvůr, ten je otevřený každé pondělí od 15:00 do 17:00 hod a každou lichou sobotu od 8:00 do 11:00 hod. Zde je možné odevzdat nebezpečný, velkoobjemový odpad, kov, dřevo, vysloužilé elektro, papír, plast, sklo, pneumatiky i jedlý olej. Co se zeminou, sutí a dalšími stavebními materiály se dozvíte ve článku níže.

Hana Žítková

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci