ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 407
TÝDEN: 1607
CELKEM: 1458620

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace v účetní jednotce – Obci Býšť

 
 
Na základě pokynu starosty Obce Býšť, pana Ladislava Mlatečka ze dne 12. prosince 2009, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek Obce Býšť v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví.
 
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2009 inventarizační komisí ve složení:
Předseda inventarizační komise: Hana Žítková
Člen inventarizační komise: Vendulka Valečková, Marcela Knejpová
 
Způsob provedení inventarizace:
a)      fyzická
b)      dokladová
 
Výsledek inventarizace:
Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a vyhotovených inventarizačních soupisech.
 
Vyjádření inventarizační komise:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a skutečný stav se shoduje se stavem účetním.
 
Prohlášení inventarizační komise:
a)      Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a pokynem starosty obce z 12. prosince 2009.
b)      Jsme si vědomi možných následků ze nesprávné provedení inventarizace.
 
 
V Býšti dne 31. 12. 2009
 
 
Předseda inventarizační komise – Hana Žítková v. r.
Člen inventarizační komise – Marcela Knejpová v. r. 
Člen inventarizační komise – Vendulka Valečková v.r. 

 

Příloha závěrečného inventarizačního zápisu
vyhotovená ke dne 31. 12. 2009
účetní jednotka Obec Býšť
 
Skutečné stavy souhlasí s účetnictvím a vykazují tyto hodnoty v Kč:
(Dle skutečnosti a rozvahy k 31. 12. 2009)
 
AKTIVA
 
A. Stálá aktiva
Software   (013)                                                                      52.300,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)                             42.896,59
Dlouhodobý nehmotný majetek   (019)                                    139.290,00 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)                  537.600,00
Pozemky (031)                                                                  13.982.544,00
Umělecká díla a předměty (032)                                               62.784,50 
Budovy a stavby (021)                                                     132.949.808,47
Samostatné movité věci a soubory (022)                              1.653.437,93
Drobný hmotný majetek   (028)                                            2.051.065,46      
Nedokončené stavby (042)                                                 16.223.577,09
Ostatní finanční majetek (069)                                          16.088.000,00 
 
B. Oběžná aktiva
Materiál na skladě (112)                                                           14.206,60
Zálohy na plyn a el. energii (314 11, 314 12)                            234.870,00 
Pokladny (261)                                                                                 0,00
Běžný účet (231)                                                               24.523.048,30
FRB                                                                                       158.898,66
Poskytnuté půjčky občanům    (FRB+ Říhová) (277)                  257.930,00
 
PASIVA
 
D. Cizí zdroje krytí
Dlouhodobé přijaté zálohy (955)                                        31.112.237,00
Dodavatelé (321)                                                                    20.042,60
Závazky vůči zaměstnancům (331)                                         115.403,00
Závazky ze soc. a zdrav. poj. (336)                                         75.228,00
Daň z mezd   (342)                                                                 22.136,00
Spoření zaměstnanců (379)                                                     22.000,00
 
Podrozvahové účty
 
Zástavní smlouva č. 121-V2-4301/96 – Okresní úřad Pardubice
- 1 byt v čp 103 – dotace 1x 320 000,- Kč                                  320.000,00      (972)
 
Zástavní smlouva č. 121-V2-5098/98 – ČR – Okresní úřad Pardubice
- 14 bytů ve dvojdomcích – dotace 14 x 320 000,- Kč               4 480 000,00     (973) 
 
Zástavní smlouva č. 121-V2-975/01 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
- 20 bytů ve dvojdomcích – dotace 20 x 320 000,- Kč + 30x 50 000,- Kč (ZTV
Pro 30 BJ)                                                                             7 900 000,00      (974)
 
Zástavní smlouva č. 121-V2-3772/96 – Okresní úřad Pardubice
- 2 byty v 178 (hospoda) – dotace 2 x 320 000,- Kč                    640 000,00       (975)
 
Předem uhrazené nájemné dvojdomky Býšť                         37 172 637,00       (976)
 
Oceněný lesní porost – obecní les                                              26.334,00        (977)
 
Oceněný lesní porost – LD (38/767)                                  133.887.300,00        (978)
 
Zástavní smlouva č. 121-V2-974/01 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
- 2 byty v ZŠ v Býšti – dotace 2 x 320 000,- Kč                        640 000,00         (979)
 
 
 
V Býšti dne 31. 12. 2009
 
 
Podpisy: Hana Žítková v. r., Vendulka Valečková v. r., Marcela Knejpová v. r.