ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 376
TÝDEN: 1576
CELKEM: 1458589

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace v účetní jednotce – Obci Býšť

  
Na základě pokynu starosty Obce Býšť, pana Ladislava Mlatečka ze dne 12. prosince 2010, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek Obce Býšť v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví.
 
Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2010 inventarizační komisí ve složení:
Předseda inventarizační komise: Hana Žítková
Člen inventarizační komise: Vendulka Valečková, Marcela Knejpová
 
Způsob provedení inventarizace:
a)      fyzická
b)      dokladová
 
Výsledek inventarizace:
Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a vyhotovených inventarizačních soupisech.
 
Vyjádření inventarizační komise:
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a skutečný stav se shoduje se stavem účetním.
 
Prohlášení inventarizační komise:
a)      Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a pokynem starosty obce z 12. prosince 2010.
b)      Jsme si vědomi možných následků ze nesprávné provedení inventarizace.
 
V Býšti dne 31. 12. 2010
 
 
Předseda inventarizační komise – Hana Žítková v. r. 
Člen inventarizační komise – Marcela Knejpová v. r. 
Člen inventarizační komise – Vendulka Valečková v. r. 
 
 

Příloha závěrečného inventarizačního zápisu vyhotovená ke dne 31. 12. 2010
účetní jednotka Obec Býšť

 
Skutečné stavy souhlasí s účetnictvím a vykazují tyto hodnoty v Kč:
(Dle skutečnosti a rozvahy k 31. 12. 2010)
 
AKTIVA
 
A. Stálá aktiva
Software   (013)                                                                     52.300,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)                            42.896,59
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   (019)                       139.290,00 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)                 553.700,00
Pozemky (031)                                                                14.042.830,00
Kulturní předměty (032)                                                         62.784,50 
Stavby (021)                                                                 132.949.808,47
Samostatné movité věci a soubory (022)                            2.823.323,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek   (028)                        2.271.872,46      
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)               17.293.033,49
Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)                      16.088.000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)                                   221.930,00
 
B. Oběžná aktiva
Materiál na skladě (112)                                                         9.604,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)                                     232.440,00
Pohledávky za státním rozpočtem (346)                                 10.497,00
Termínované vklady krátkodobé (244)                              5.035.452,13
Základní běžný účet (231)                                              23.715.868,65
Běžné účty fondů (236)                                                       160.691,61
Ceniny (263)                                                                        20.500,00      
Pokladny (261)                                                                             0,00
 
PASIVA
 
C. Vlastní kapitál
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (403)             43.206.787,88
 
D. Cizí zdroje
Dlouhodobé přijaté zálohy (455)                                     30.199.159,00
Dodavatelé (321)                                                                 27.600,00
Zaměstnanci (331)                                                             121.545,00
Zúčtování s institucemi SZ a ZP (336)                                   69.497,00
Jiné přímé daně (342)                                                         20.454,00
Výnosy příštích období (384)                                              130.910,00     
Dohadné účty pasivní (389)                                                232.440,00
 
 
 
Podrozvahové účty
Ostatní majetek (903)                                                  33.587.687,58
Dlouhodobé podmíněné pohledávky (932)                       37.172.637,00
Dlouhodobé podmíněné závazky (982)                            13.980.000,00
 
 
V Býšti dne 31. 12. 2010
 
 
Podpisy:
 
Předseda inventární komise: Hana Žítková v. r.
 
Člen inventární komise: Marcela Knejpová v. r., Vendulka Valečková v. r.