ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 119
TÝDEN: 2310
CELKEM: 1412703

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozpočet obce a jeho úpravu v průběhu daného roku vždy schvaluje zastupitelstvo obce. Návrh rozpočtu, případně jeho úprava jsou uveřejněny na úřední desce Obecního úřadu v Býšti a elektronické úřední desce minimálně 15 dní před  projednáním na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Rozpočet obce Býšť na rok 2015

  • schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2014 usnesením č. 15/12/2014

Příjmy:

Transfery

268.700,-Kč

Převody vlastním fondům 160.000,- Kč
Daňové příjmy 16.420.500,- Kč
Nedaňové příjmy 1.463.000,-Kč
Splátka půjčky 36.000,- Kč
Rozpočtové příjmy celkem  18.348.200,- Kč

Výdaje:

Provozní výdaje 14.919.800,- Kč
Z toho závazné ukazatele:
Odměny zastupitelů 650.000,- Kč
Platy zaměstnanců + dohody 3.185.000,- Kč
Neinvestiční přísp. ZŠ 1.985.000,- Kč
Neinvestiční přísp. MŠ 450.000,- Kč
Neinvestiční přísp. TJ Sokol 40.000,- Kč
Neinvestiční přísp. léčeb. ústavy 10 000,- Kč
Neinvestiční příspěvek - ČZS 5.000,-Kč
Příspěvek – 1. třída 130.000,- Kč
Kapitálové výdaje 23.428.400,- Kč
Z toho:
Kanalizace 21.448.400,- Kč
Veřejné osvětlení - rozšíření 300.000,-,- Kč
Místní rozhlas - propoj.Býšť - Hoděšovice 30.000,- Kč
Dešťová kanalizace -st.Hoděšovice,Býšť Svoboda 950.000,- Kč
Dešťová kanalizace - Bělečko "B" 500.000,- Kč
Vodovod Do Kouta 50.000,- Kč
Výkup pozemků 50 000,- Kč
PD - tlaková kanalizace Hrachoviště - rozšíření 30.000,- Kč
Kanalizační přípojky ke KD, prod. Hod,ObÚ a DPS 30.000,-Kč
Krajinná zeleň 40.000,-
Rozpočtové výdaje celkem

38.348.200,-Kč 

Použití fin.prostředků z minulých let 20.000.000,-

 


Rozpočtová opatření v roce 2015

Rozpočtové opatření č. I/2015 schváleno usnesením č. 07/02/2015 ze dne 23. 2. 2015

Rozpočtové opatření č. II/2015 schváleno usnesením č. 08/04/2015 ze dne 27. 4. 2015

Rozpočtové opatření č. III/2015 schváleno usnesením č. 07/06/2015 ze dne 22. 6. 2015

Rozpočtové opatření č. IV/2015 schváleno usnesením č. 07/09/2015 ze dne
14. 9. 2015

Rozpočtové opatření č. V/2015 schváleno usnesením č. 07/12/2015 ze dne 
7. 12. 2015


Rozpočet Sociální fond na rok 2015
Příjmy:

Příděl 160.000,- Kč
Celkem 160.000,- Kč

Výdaje:

Stravenky, kultura, jubilea… 200.000,- Kč
Celkem 200.000,- Kč
 

Rozpočet SF je schvodkový, schodek bude kryt zůstatkem finančních prostředků minulých let.


Rozpočet Fond rozvoje bydlení na rok 2015
Příjmy:

Příjmy 0,- Kč
Celkem 0,- Kč

 

Výdaje:

Možnost poskytnutí půjček 190.000,- Kč
Celkem 190.000,- Kč


Rozpočet je schodkový, schodek bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.


Vypracovala: M. Knejpová – správce rozpočtu
Schválil: L. Mlateček – starosta

Vyvěšeno: 20. 11. 2014
Sejmuto:   9. 12. 2014