ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 465
TÝDEN: 2323
CELKEM: 1316253

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přání

 

Stanovy SRPŠ 2020

 

 

 

 

Aktuálně ze SRPŠ: 

V září tohoto roku odstoupila na vlastní žádost z funkce předsedkyně SRPŠ paní Vlasta Vohralíková. Na Valné hromadě, která je složena z tajemníků tříd, proto proběhla volba nového předsedy. Na tuto pozici byla všemi tajemníky zvolena Mgr. Zita Homolková (3.tř.). Místopředsedou SRPŠ nadále zůstává pan Mgr. Petr Vyhnálek (8 tř.).

V současné době se věnujeme zejména vkladu změn do Rejstříku spolků. Bývalá forma sdružení byla z právního hlediska neplatná a byla proto změněna na spolek, aktualizovali jsme Stanovy spolku a rozšířili jsme statutární orgán spolku z původního předsedy na předsedu a místopředsedu. Ustanovili jsme také revizní komisi (H.Žítková, M.Mourek, M.Štaincová).

Členem spolku se stává ten, kdo zaplatí členský příspěvek, který je na tento rok stanoven, stejně jako v letech minulých, na 150 Kč. Příspěvek budou vybírat třídní učitelé po návratu dětí do školy. Děti vám nejdříve donesou k vyplnění krátký formulář/přihlášku do spolku a spolu s příspěvkem pak předají vyplněný formulář svoji třídní paní učitelce.

Nejvyšším orgánem SRPŠ je Valná hromada, kterou tvoří členové z řad rodičů žáků, kteří byli zvoleni jako zástupci/tajemníci jednotlivých tříd a za jejichž děti byl zaplacen členský příspěvek. Valná hromada schvaluje stanovy spolku a jejich změny, volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a revizní komisi. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření za předcházející rok. Plánuje, organizuje a posléze účetně administruje aktivity, které jsou v souladu cíli spolku:

Cíle spolku:

· Napomáhat k rozvoji partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.

· Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

· Podporovat (finančně i dobrovolnou pomocí) vybrané projekty školy.

· Pořádat takové (kulturní/sportovní/osvětové) aktivity, kterých se účastní pracovníci školy, rodiče a děti současně.

· Podporovat aktivní přístup rodičů k výuce ve škole a ke komunikaci s pedagogy.

· Motivovat členy spolku k aktivnímu podílu na činnosti spolku.

· Podílet se na utváření bezpečného, přátelského a k učení motivujícího prostředí ve škole.

· Podporovat a rozvíjet osvětu a prevenci v oblasti zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů.

· Podporovat a rozvíjet aktivity, které vedou k upevňování a prohlubování školních znalostí formou zážitku a jiných interaktivních forem výuky (exkurze, přednášky, workshopy).

 

 

Z členských příspěvků byly dosud spolufinancovány či hrazeny tradiční i mimořádné akce:

֎ Lyžařský výcvik – doprava   ֎ Odměny za sběr bylin a kůry

֎ Přednášky, workshopy        ֎ Reprezentace školy na soutěžích

֎ Příspěvky na výlety            ֎ Exkurze, výstavy, expozice

 

 

Do budoucna plánujeme brigády ve škole, společnou sportovní aktivitu pro děti, rodiče a pedagogy, drakiádu a další aktivity. Neváhejte s námi sdílet i svoje nápady!

 

Pokud byste měli jakékoli podněty, dotazy, připomínky k činnosti SRPŠ nebo byste se chtěli do spolkové činnosti více zapojit, prosím, kontaktujte své třídní důvěrníky.

 

 

Aktuálně sháníme do našich řad účetní/ho, který/á by mohl/a převzít hospodaření spolku po paní Knejpové.

 

Přeji vám všem především zdraví a dostatek sil na vše, co nám tato nelehká doba přináší.

 

Se srdečným pozdravem,

Zita Homolková (předsedkyně SRPŠ, 3 tř.)

 

 

Seznam členů SRPŠ za jednotlivé třídy

1.třída - Lenka Dostálová

2.třída - Hana Žítková

3.třída -  Zita Homolková

4.třída - Margareta Münsterová

5. A     - Eva Appelová

5. B     - Miroslav Mourek

6.třída - Monika Zemánková

7.třída - Marika Štaincová

8.třída - Petr Vyhnálek

9.třída - Jana Šťásková

 

Termíny schůzek a konzultací

21. září 2020

19. října 2020

11. ledna 2021 - konzultace

19. dubna 2021

7. června 2020 - konzultace

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. třídy bude 14. září 2020 od 16.30

 

Výbor SRPŠ – zástupci tříd, vždy v 16.00 hodin, třídní schůzky v 16.30 hodin.