ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 445
TÝDEN: 1645
CELKEM: 1458658

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stanovy SRPŠ 2020 

AKTUÁLNĚ:

Do 11. listopadu vybíráme členský příspěvek ve výši 150 Kč - děti odevzdávají třídním učitelům spolu s vyplněným přihlašovacím formulářem

 

 • Příští termín jednání VH SRPŠ je 6. ledna 2022.
 • 23. dubna 2022 chystáme sportovní akci pro děti, rodiče, pedagogy a širší veřejnost s názvem BÝŠŤ BĚHÁ.
 • V letošním školním roce se pustíme do příprav nové výmalby podchodu ve spolupráci se školou a obcí.
 • Z fondu SRPŠ finančně podpoříme odměny pro děti umístěné v soutěžích, nejlepší sběrače papíru a bylin, aktivity jednotlivých tříd zaměřené na výuku zážitkovou formou, třídní soutěže, cestoví náklady na lyžařský výcvik pro 7. a 8. třídu a některé další školní projekty.

 

SOUHRN UDÁLOSTÍ v SRPŠ za minulý školní rok 20/21:

 

 • VOLBA PŘEDSEDY.
 • Úprava a schválení STANOV.
 • SOUD zápis spolku, doplnění chybějících listin a údajů, BANKA - účet, dispoziční práva.
 • ÚČETNICTVÍ (převzato od pí.Knejpové, aktuálně vede místopředseda spolu).
 • Zvolena REVIZNÍ KOMISE (kontrola hospodaření spolku).
 • Spolupráce s OBCÍ - komunikace s paní starostkou, žádost o dotaci obce spolku, plánovaná výmalba podchodu.
 • Vytvořen přihlašovací FORMULÁŘ pro členy spolku.
 • Web spolku na stránkách školy, průběžná aktualizace.
 • Jednotná osnova informací předávaných tajemníky na rodičovských schůzkách.
 • Poděkování škole za vedení distanční výuky v první vlně Covid-19 - otevřený dopis.
 • Příspěvek SRPŠ na transparentní účet bývalého žáka Matěje Vrbaty 5.725,-.
 • Dar škole ve výši 24. tis. na licenci Umíme to (13.tis.) a ramena k dataprojektorům (11.tis.).
 • Financování odměn pro umístěné žáky v soutěžích školních, okresních, krajských a celostátních kol.
 • Finanční dar na odměny pro končící žáky 9.tříd a ostatní.
 • Financování aktivit jednotlivých tříd (čtenářské a výtvarné soutěže).
 • Účast paní starostky na VH SRPŠ - informace o financování školy z pozice zřizovatele, možnosti spolupráce spolku s obcí.
 • Schválení sídla spolku na adrese školy.
 • Článek ve Zpravodaji.
 • Poděkování učitelskému sboru za  uplynulý rok formou předání dárkových košů na konci šk.roku.
 • Vypracování směrnic pro čerpání finančních prostředků na odměny za soutěže, sběr papíru a bylin, třídní soutěže a třídní aktivity.

 

 

 

ČLENEM SPOLKU se stává ten, kdo zaplatí členský příspěvek, který je na tento rok stanoven, stejně jako v letech minulých, na 150 Kč.

 

NEJVYŠŠÍ ORGÁN spolku je Valná hromada, kterou tvoří členové z řad rodičů žáků, kteří byli zvoleni jako zástupci/tajemníci jednotlivých tříd a za jejichž děti byl zaplacen členský příspěvek. Valná hromada schvaluje stanovy spolku a jejich změny, volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a revizní komisi. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření za předcházející rok. Plánuje, organizuje a posléze účetně administruje aktivity, které jsou v souladu cíli spolku.

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLKU:

Předseda a místopředseda SRPŠ.

 

CÍLE SPOLKU:

· Napomáhat k rozvoji partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.

· Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.

· Podporovat (finančně i dobrovolnou pomocí) vybrané projekty školy.

· Pořádat takové (kulturní/sportovní/osvětové) aktivity, kterých se účastní pracovníci školy, rodiče a děti současně.

· Podporovat aktivní přístup rodičů k výuce ve škole a ke komunikaci s pedagogy.

· Motivovat členy spolku k aktivnímu podílu na činnosti spolku.

· Podílet se na utváření bezpečného, přátelského a k učení motivujícího prostředí ve škole.

· Podporovat a rozvíjet osvětu a prevenci v oblasti zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů.

· Podporovat a rozvíjet aktivity, které vedou k upevňování a prohlubování školních znalostí formou zážitku a jiných interaktivních forem výuky (exkurze, přednášky, workshopy).

 

 

Z členských příspěvků byly dosud spolufinancovány či hrazeny tradiční i mimořádné akce:

֎ Lyžařský výcvik – doprava   ֎ Odměny za sběr bylin a kůry

֎ Přednášky, workshopy        ֎ Reprezentace školy na soutěžích

֎ Příspěvky na výlety            ֎ Exkurze, výstavy, expozice

 

 

Do budoucna plánujeme brigády ve škole, společnou sportovní aktivitu pro děti, rodiče a pedagogy, drakiádu a další aktivity. Neváhejte s námi sdílet i svoje nápady!

 

Pokud byste měli jakékoli podněty, dotazy, připomínky k činnosti SRPŠ nebo byste se chtěli do spolkové činnosti více zapojit, prosím, kontaktujte své třídní důvěrníky.

   

Dopis Matějovi 

Dopis

Video se vzkazem od Matěje