Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště
rozšířené vyhledávání

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25. 5.

ZŠ

Informace k nástupu žáků 1. stupně do školy

 

Vážení rodiče,

od 25. května znovu otevíráme školu pro žáky 1. stupně. Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

 

 Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

 

Při nástupu do školy 25. května odevzdá žák paní učitelce nebo panu učiteli Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

e_download.php?file=data/editor/198cs_3.pdf&original=%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_neexistence_p%C5%99%C3%ADznak%C5%AF.pdf

 

Pokud někdo nemá k dispozici tiskárnu, může si formulář vzít z obálky na dveřích školy do 24. 5.

 

Zvažte prosím, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny – rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

 

Denně musejí  mít žáci do školy 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání.

 

V prostoru před školou udržujte prosím s dětmi rozestupy.

 

Při nástupu do školy musejí mít všichni žáci roušku. Dospělé osoby je do školy nesmějí doprovázet.

 

Posílejte prosím k určenému vchodu pouze samotné děti, aby si je vyučující mohli převzít.

Pokud by žáci nebo jejich zákonní zástupci či jiní příbuzní nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, musí být žák z výuky vyloučen. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.  Předem Vám mnohokrát děkuji za pochopení.

Výuka bude probíhat denně od 7.35h do 12.10 h podle nástupu žáků do školy.

Do školy budou žáci vstupovat postupně a přebírat si je bude jejich třídní paní učitelka.

Pokud by dítě nebylo u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit. Děti nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Rozpis nástupů do školy a ukončování výuky:

třída

začátek výuky/h

Oběd/h

konec výuky/h

1. třída    

7.20

10.40-10.55

10.55

2. třída

7.25

11.00-11.15

11.15

3. třída

7.30

11.20-11.35

11.35

4.A

7.35

11.40-11.55 jídelna 2. stupeň

11.55

4.B

7.40

11.50-12.05 jídelna 1. stupeň

12.05

5. třída

7.45

12.10-12.25

12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nařízení ministerstva školství budou žáci po celou dobu přítomnosti ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. I na WC budou chodit společně tak, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly. Po celou dobu vyučování budou děti ve svých třídách. Pokud půjdou s vyučujícím ven, je vyučující povinen zajistit odchod ze školy tak, aby se v šatnách nebo na chodbě nesetkaly děti z různých  skupin.

Obědy budou probíhat klasickou formou. Od 10.40 h, viz rozpis.

Pokud máte o oběd zájem, přihlaste si ho, prosím, přes internet také do 18. května.

Odpolední zájmovou činnost po skončení vyučování do 16.00h zajistíme pro žáky 1. a 2. tříd. Pokud budeme mít volnou kapacitu – po přihlášení žáků do 18. 5. budeme znát počet volných míst – můžeme případně zajistit odpolední činnost i pro žáky 3. a 4. tříd.

Odpoledne se nesmějí také žáci z jednotlivých skupin mísit, takže nemůžeme pracovat jako ve školní družině a na 1 pracovnici připadne max. 15 žáků. K dispozici máme omezený počet paní vychovatelek a paní asistentek, proto zatím zajistíme odpolední činnost pouze pro školáky z prvního a druhého ročníku.

Při výuce se zaměříme na český jazyk, matematiku, případně cizí jazyk a další předmět dle rozhodnutí vyučujících.

Ke školní docházce se žáci musejí přihlásit předem – do 18. května do 14:00. Pozdější přihlášení už nebude možné. Pokud bude dítě k docházce přihlášené a nebude se moci výuky zúčastnit, musí ho zákonný zástupce omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů. Odhlásit z výuky se žák může, ale nemůže být za něj do skupiny přeřazen jiný žák. Skupiny jsou od 25. května neměnné, i když se v průběhu výuky počet dětí ve skupině sníží.

 

Pokud se rodiče rozhodnou, že většina žáků ze třídy zůstane doma, bude i nadále paní třídní učitelka vyučovat distančně. Žáci, kteří pak budou ve škole v ročníkové skupině, budou pracovat s jiným učitelem a nebudou si již dodělávat domácí práci.

Pokud půjde většina žáků ze třídy do školy – více než 50%, bude vyučující učit ve škole a domů bude žákům, kteří nebudou ve škole, posílat zadání na doplnění učiva.

 

Každý vyučující může mít ve skupině max. 15 žáků. Třídní učitel bude shromažďovat elektronické přihlášky žáků k výuce přes EŽK do pondělí 18. května do 14:00. Pozdější přihlašování nebude možné ani do tříd, ani na odpolední zájmovou činnost. Přednostně budou na odpolední činnost přijati žáci z 1. a 2. tříd. Pokud budou personální kapacity, budou přijati i žáci ze 3. a 4. tříd. Rodiče dostanou informaci o přijetí dítěte do odpolední skupiny do 22. 5. přes elektronickou žákovskou knížku.

 

Přihlášky seřadí třídní učitel  podle pořadí, ve kterém došly. Prvních 15 přihlášených žáků bude ve skupině se svým třídním učitelem. Z dalších přihlášených žáků budou vytvořeny ročníkové skupiny a bude je vyučovat učitel, který nemá v současné chvíli třídnictví. Skupiny budou neměnné až do konce školního roku.

 

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci. Nastavit chod školy podle pokynů z MŠMT je opravdu složité. Pokud budete mít další dotazy k nastavení výuky, kontaktujte mě, prosím, telefonem na 466 989 591 nebo e-mailem na skola@zsbyst.cz.

Přeji Vám hezký den.   

Dana Slivková

 

_______________________________________________

    

Datum vložení: 11. 5. 2020 15:35
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2020 14:00
Autor: Dana Slivková

Základní škola

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

  • katastrální,letecké a satelitní snímky
  • č. p. a ev. č.
  • územní plán obce
  • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci