Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Archiv SRPŠ

Býšť běhá 

Výmalba podchodu

 

 

SOUHRN UDÁLOSTÍ v SRPŠ za školní rok 20/21:

 • VOLBA PŘEDSEDY.
 • Úprava a schválení STANOV.
 • SOUD zápis spolku, doplnění chybějících listin a údajů, BANKA - účet, dispoziční práva.
 • ÚČETNICTVÍ (převzato od pí.Knejpové, aktuálně vede místopředseda spolu).
 • Zvolena REVIZNÍ KOMISE (kontrola hospodaření spolku).
 • Spolupráce s OBCÍ - komunikace s paní starostkou, žádost o dotaci obce spolku, plánovaná výmalba podchodu.
 • Vytvořen přihlašovací FORMULÁŘ pro členy spolku.
 • Web spolku na stránkách školy, průběžná aktualizace.
 • Jednotná osnova informací předávaných tajemníky na rodičovských schůzkách.
 • Poděkování škole za vedení distanční výuky v první vlně Covid-19 - otevřený dopis.
 • Příspěvek SRPŠ na transparentní účet bývalého žáka Matěje Vrbaty 5.725,-.
 • Dar škole ve výši 24. tis. na licenci Umíme to (13.tis.) a ramena k dataprojektorům (11.tis.).
 • Financování odměn pro umístěné žáky v soutěžích školních, okresních, krajských a celostátních kol.
 • Finanční dar na odměny pro končící žáky 9.tříd a ostatní.
 • Financování aktivit jednotlivých tříd (čtenářské a výtvarné soutěže).
 • Účast paní starostky na VH SRPŠ - informace o financování školy z pozice zřizovatele, možnosti spolupráce spolku s obcí.
 • Schválení sídla spolku na adrese školy.
 • Článek ve Zpravodaji.
 • Poděkování učitelskému sboru za  uplynulý rok formou předání dárkových košů na konci šk.roku.
 • Vypracování směrnic pro čerpání finančních prostředků na odměny za soutěže, sběr papíru a bylin, třídní soutěže a třídní aktivity.

ČLENEM SPOLKU se stává ten, kdo zaplatí členský příspěvek, který je na tento rok stanoven, stejně jako v letech minulých, na 150 Kč.

NEJVYŠŠÍ ORGÁN spolku je Valná hromada, kterou tvoří členové z řad rodičů žáků, kteří byli zvoleni jako zástupci/tajemníci jednotlivých tříd a za jejichž děti byl zaplacen členský příspěvek. Valná hromada schvaluje stanovy spolku a jejich změny, volí předsedu, místopředsedu, hospodáře a revizní komisi. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření za předcházející rok. Plánuje, organizuje a posléze účetně administruje aktivity, které jsou v souladu cíli spolku.

STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLKU:

Předseda a místopředseda SRPŠ.

CÍLE SPOLKU:

 • Napomáhat k rozvoji partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.
 • Seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování.
 • Podporovat (finančně i dobrovolnou pomocí) vybrané projekty školy.
 • Pořádat takové (kulturní/sportovní/osvětové) aktivity, kterých se účastní pracovníci školy, rodiče a děti současně.
 • Podporovat aktivní přístup rodičů k výuce ve škole a ke komunikaci s pedagogy.
 • Motivovat členy spolku k aktivnímu podílu na činnosti spolku.
 • Podílet se na utváření bezpečného, přátelského a k učení motivujícího prostředí ve škole.
 • Podporovat a rozvíjet osvětu a prevenci v oblasti zdravého životního stylu a sociálně patologických jevů.
 • Podporovat a rozvíjet aktivity, které vedou k upevňování a prohlubování školních znalostí formou zážitku a jiných interaktivních forem výuky (exkurze, přednášky, workshopy).

Z členských příspěvků byly dosud spolufinancovány či hrazeny tradiční i mimořádné akce:

 • Lyžařský výcvik – doprava 
 • Odměny za sběr bylin a kůry
 • Přednášky, workshopy
 • Reprezentace školy na soutěžích
 • Příspěvky na výlety
 • Exkurze, výstavy, expozice

Do budoucna plánujeme brigády ve škole, společnou sportovní aktivitu pro děti, rodiče a pedagogy, drakiádu a další aktivity. Neváhejte s námi sdílet i svoje nápady!

Pokud byste měli jakékoli podněty, dotazy, připomínky k činnosti SRPŠ nebo byste se chtěli do spolkové činnosti více zapojit, prosím, kontaktujte své třídní důvěrníky.

Dopis Matějovi 

Základní škola

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
1
21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 31 1
1
2

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci