ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 413
TÝDEN: 1613
CELKEM: 1458626

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

níže najdete informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. 

 

K přihlášce prosím přiložte: Kopii rodného listu dítěte.

 

Termín: 9. dubna 2021

Čas: od 13.00 do 17.00 hodin

 

Náhradní termíny pro případnou nemoc nebo karanténu v rodině:

19. 4. 2021 od 13.00 - 17.00 / po předchozí domluvě s vedením školy

26. 4. 2021 od 13.00 - 17.00 / po předchozí domluvě s vedením školy

 

Místo: Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice, Býšť 72

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 

Kapacita třídy prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout, je 30.

Jedná se o celkovou kapacitu 1 třídy.

v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

1.    Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba). 

Datová schránka školy: 4mf7xft

2.    Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.

3.    E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

4.    Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – tam si je ředitel vyzvedne.

5.    Osobním podáním - rezervace času.

Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e - mail, že jsem žádost přijala.

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních vchodových dveřích od 3. května do 18. května.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávají se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

 

Rezervace termínu a času zápisu - online na webových stránkách školy od 22.3. od 7.00h do 8. 4. do 24.00h

viz odkaz 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSENB/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3421

Po registraci si stáhněte a předem vyplňte potřebné dokumenty: viz odkaz

zapis-do-prvni-tridy/dokumenty-k-zapisu/ 

A/ Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce

B/ Dotazník pro rodiče

C/ Žádost o odklad povinné školní docházky - pouze zákonní zástupci žádající odklad povinné školní docházky

 

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím asistentku ředitelky školy, která Vám s tiskem dokumentů pomůže:

vendula.studynkova@zsbyst.cz, telefonní číslo 466 989 590

 

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na 

a odevzdají ji ve škole 9. dubna nebo v náhradních termínech 19. dubna nebo 26. dubna jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí - datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou jako obyčejnou zásilku nebo vhozením do poštovní schránky na škole. 

 

K žádosti o odklad doloží:

1./ Kopii rodného listu dítěte – vždy

2./ Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy

3./ Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

 

Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

 

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku.  Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2021. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 466 989 591 nebo e-mailem na skola@zsbyst.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na zapis-do-prvni-tridy/dokumenty-k-zapisu/.

 

 

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst pro školní rok 2021/22.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonné kritérium

Trvalý pobyt dítěte           

obec Býšť a její místní části a
dále obce Chvojenec, Borek

3 body

Předložením občanského průkazu dítěte
nebo výpisem z informačního systému
evidence obyvatel.

ostatní obce

1 bod

 

                                                                   

Pomocná kritéria                                      

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy

Ano

1 bod

Doložením užívacího práva
zákonného zástupce k objektu
skutečného bydliště dítěte. *

Ne

0 bodů

 


           

Starší sourozenec(i) jsou v ZŠ Býšť a po 1. 9. 2021 budou žáky dotčené ZŠ

Ano

1 bod

Není třeba – doloží ZŠ

Ne

0 bodů

 


           

Zaměstnání nebo podnikání zákonného zástupce v obci Býšť a jejích místních částech

Ano

1 bod

Ne

0 bodů


* Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba            

  oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

- doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

- doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese      

  žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

                                                                                                                      

úroveň připravenosti pro školní docházku.

Informace pro zákonného zástupce

  • vyučovacím jazykem školy je jazyk český
  • nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky)

 

  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji Desatero pro rodiče, které obdrží při zápise ve škole nebo Vám bude odeslán elektronicky

 

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

                                                                        Dana Slivková

 

 

Desatero pro rodiče 

Dokumenty ke stažení