ZDE

  Digitální povodňový plán Obce Býšť

Monitoring hladiny Býšťského potoka

Býšťský potok

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů

Certifikát lesů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Nejoblíbenější fotografie

Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště - pohlednice vydaná v roce 2010

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 13
TÝDEN: 1746
CELKEM: 1435463

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Životní situace

Služby, které poskytuje Obecní úřad v Býšti
 

Přihlašování k trvalému pobytu

 • Co k tomu potřebujete? 
  • U osob starších 15 let občanský průkaz, u osob mladších 15 let rodný list.     
  • Dále doklad o vlastnictví objektu, do něhož se chcete přihlásit (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva,..).
  • V případě, že se přihlašujete k trvalému pobytu do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musíte u přihlášení předložit souhlas majitele tohoto objektu s přihlášením vaší osoby.
 • Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let stojí Kč 50,– Kč.
 • bližší informace na tel. 466 989 234 - pí Knejpová

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Žádost o zrušení TP je ke stažení zde

 


Notářské ověřování listin i podpisů

Ověření podpisu

Které doklady a dokumenty po Vás budeme požadovat?

 • Listinu na které má být podpis notářsky ověřen
 • a občanský průkaz, případně cestovní doklad.
 • Správní poplatek 1 podpis = Kč 30,– Kč.


Ověření listin 

 • Vezměte s sebou originály dokumentů, které chcete ověřit.
 • Správní poplatek za ověření 1 str. formátu A4 = Kč 30,– Kč.
 • Pozor, notářsky neověřujeme: kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby, listinu psanou v jiném než českém či slovenském jazyce, jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem, jsou-li v listině, která se ověřuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

 


Poskytování informací pro stavebníky

 • Vyhotovujeme tyto dokumenty potřebné pro získání stavebního povolení:
  • Souhlas s připojením DČOV do jednotné kanalizace,
  •  Rozhodnutí o napojením na místní komunikaci - správní poplatek =500,– Kč
  •  Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - správní poplatek = 1.000,– Kč
  •  Smlouva o smlouvě budoucí o právu zřízení věcného břemene pro umístění vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro přípojky na obecním pozemku - poplatek =100,– Kč
 • Dále poskytujeme informace o tom, jaké podklady a kde je možné je získat v případě, že chcete žádat o stavební povolení. Pokud chcete stavět rodinný domek a nevíte, zda je pozemek zahrnut územním plánu obce jako pozemek určený k bytové výstavbě, přijďte nahlédnout do ÚP. 
 • Formuláře naleznete zde

 


CZECHPOINT

Co tato služba nabízí?

 •    Živnostenský rejstřík 
 •    Rejstřík trestů
 •    Registr živnostenského podnikání 
 •    Obchodní rejstřík 
 •    Katastr nemovitostí
 •    Informační systém odpadového hospodářství  - autovraky
 •    Informační systém o veřejných zakázkách 
 •    Centrální registr řidičů. 
 •    Autorizované konverze dokumentů.
 •    Služby spojené s Datovými schránkam                                                      
 •    Základní registry - výpisy z údajů ROB a ROS

 Bližší informace o službě Czech POINT naleznete zde


Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les 

Povolení se vydává v případě dřevin určených ke kácení, splňují-li tyto dřeviny limit stanoveným vyhláškou 395/1992 Sb., kterým je:

 • obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm (odpovídá průměru stromu cca 20 – 25 cm) a větší
 • plocha souvislého keřového porostu o celkové ploše 40 m2 a větší.

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává na základě podané písemné žádosti.

Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Žádost ke stažení zde


Vybírání poplatků

 • Místní poplatky:
  •   poplatek za psa (50,– Kč/rok –viz vyhlášky),
  •   poplatek za likvidaci komunálního odpadu (500,– Kč/osoba/rok – viz vyhlášky)
 • Správní poplatky:
  • správní poplatek za vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin) – 30,– Kč/str., 30,– Kč/podpis,
  • vydání Rozhodnutí o připojení na místní komunikaci – 500,– Kč, 
  • vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – 1.000,– Kč,
  • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.
  • za výstupy z Czechpointu
 • Ostatní poplatky:
  • kopírování - 1 str. formátu A4 - 2,– Kč
    

Služby poskytované jinými organizacemi

Městský úřad Holice

Krajský úřad Pardubického kraje

 

Kompletní přehled životních situací naleznete zde