Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Současnost


Zvětšit mapu

Kulturní dům se nachází ve středu obce u silnice I/35, navazuje na budovu Obecní hospody v Býšti.

Kapacita sálu je 350 osob.

Sočástí  budovy je šatna, sociální zařízení, klubovna, která slouží i jako šatna pro učinkující a jeviště s funkční oponou.

Díky propojení sálu s prostory obecní hospody, lze využít nabídky občerstvení z hospody.

Dostatečné množství parkovacích míst je samozřejmostí.

Obec prostory využívá k pořádání divadelních představení, plesů, konferencí, zábavných akcí pro děti i dospělé. Prostory je možné pronajmout pro soukromou akci.

Rezervace pronájmu

Podmínky pronájmu a provozní řád

Provozní řád Kulturního domu v Býšti

I.

Pořadatel včas nahlásí a dohodne termín pořádání akce a potvrdí Smlouvu o pronájmu KD alespoň s týdenním předstihem s Obcí Býšť. Pořadatelé pravidelných kulturních  akcí (místní zájmové organizace) budou pozváni v prosinci na Obecní úřad v Býšti, kde závazně nahlásí termíny svých akcí na příští rok.

II.

Úhrada za pronájem a služby (dle přiloženého ceníku) bude provedena na základě faktury vystavené Obecním úřadem Býšť nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Býšti.

III.

Pořadatel zajistí na každou akci minimálně 7 pořadatelů starších 18 let, kteří budou řádně označeni páskou. Jeden z pořadatelů bude označen páskou a nápisem „Hlavní pořadatel“.

IV.

Pořadatel zodpovídá za pořádek v době – jedna hodina před zahájením akce až do odchodu posledního návštěvníka a uzavření vchodů do budovy kulturního domu.

V.

Hlavní pořadatel prohlédne před otevřením sálu kulturního domu společně se správcem kulturního domu sál, chodbu, sociální zařízení a společně provedou záznam o skutečném stavu. Dále hlavní pořadatel spolu se správcem kulturního domu zapíše stavy elektroměru a plynoměru. Převzetí KD a počáteční stavy měřidel energií potvrdí nájemce v Protokolu o předání a převzetí KD. Po skončení akce hlavní pořadatel se správcem kulturního domu provedou záznam o stavu jednotlivých prostor, uvedou zjištěné závady, odepíší stavy elektroměru a plynoměru, což potvrdí svými podpisy. Za škody způsobené na zařízení kulturního domu v době jedna hodina před zahájením akce do odchodu posledního návštěvníka a uzavření vchodu do kulturního domu zodpovídá pořadatel. Případné škody uhradí pořadatel pronajímateli do 14 dnů ode dne konání akce dle ocenění, které dohodnou Obec Býšť a nájemce současně s vyúčtováním celé akce. V zimním období (topná sezóna) bude odpočet stavu plynoměru proveden před zvýšením výkonu u kotlů s ohledem na včasné vyhřátí sálu.

VI.

Pronajaté prostory jsou přístupny jednu hodinu před začátkem akce, nebo dle dohody se správcem kulturního domu. Akce musí být ukončena ve smluvenou hodinu.

VII.

Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny správce kulturního domu.

VIII.

Pořadatel hudební akce je povinen oznámit konání akce Obecnímu úřadu v Býšti (pronajímateli) a OSA Havlíčkův Brod. Potřebné formuláře obdrží na Obecním úřadě v Býšti).

IX.

Instalace výzdoby a reklam je možná pouze v rámci stávajících příchytných zařízení. Odstranění výzdoby a reklam musí zajistit pořadatel na svůj náklad ekologicky nezávadným způsobem do tří dnů od skončení akce. Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely samostatně stojící. Zakazuje se přibíjení dalších úchytek ať do zděných nebo dřevěných konstrukcí, obložení, oken a dveří.

X.

Tento provozní řád KD nepředpokládá pořádání akcí ve dvou po sobě následujících dnech. Doporučená periodicita pořádaných akcí je 1x za 14 dnů.

XI.

Zvýšené znečištění prostor KD (zvratky, WC apod.) odstraní nájemce (pořadatel). V případě , že znečištění odstraní  správce KD pak po dohodě s ním a za  úplatu.

XII.

V průběhu pořádání akce musí být minimální osvětlení na podloubí a mezi okny.

XIII.

Převzetí KD jeho správcem od nájemce bude provedeno v co nejkratší době po ukončení akce – nejlépe druhý den. Na základě tohoto převzetí bude uzavřen Protokol o předání a převzetí KD a správce jej postoupí na Obec Býšť ke konečnému vyhodnocení a vyúčtování.

XIV.

Za pořádek na parkovišti odpovídá pořadatel kulturní akce.

V Býšti  16. 12. 2002

Ladislav Mlateček v. r
starosta

Příloha č. 1 Provozního řádu KD Býšť

Ceník Pronájmu sálu

platný od 29. 5. 2017

Pronájem sálu: 500,-- Kč/hod. + DPH

  • Úklid sálu po akci: 2400,-- Kč
  • Praní a žehlení ubrusů -  složky obce22,-- Kč/ks bez DPH
  • Praní a žehlení ubrusů - ostatní27,-- Kč/ks bez DPH

Spotřeba energií

  • Elektrická energie: dle skutečné spotřeby
  • Plyn: dle skutečné spotřeby

Ceník byl schválen na jednání Rady obce Býšť dne 9. 5. 2016 usnesením č. 04/05/2016 a je platný ode dne schválení.

Místním zájmovým a příspěvkovým organizacím bude účtováno nájemné ve výši 50,-- Kč + DPH.

Ceník praní a žehlední ubrusů byl schválen na jednání Rady obce Býšť dne 29. 5. 2017 usnesením č. 20/05/2017.

Romana Petříková v. r.
starostka obce

Dokumenty ke stažení

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

  • katastrální,letecké a satelitní snímky
  • č. p. a ev. č.
  • územní plán obce
  • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci