Menu
Obec Býšť
ObecBýšť
Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště

Tříděný odpad

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2022

Osvědčení o úspoře emisí v roce 2022

 

 

 

Novinka v třídění odpadu:

Nová služba – svoz použitého jedlého oleje a jedlých tuků

Od 4. 8. 2022 bude svozová firma Marius Pedersen a. s. zajišťovat pro naše občany svoz použitého jedlého oleje a jedlého tuk spolu s vývozem nádob na komunální odpad.

Jak tato služba bude fungovat?

 • Naplníte PET lahev se šroubovacím uzávěrem použitými jedlými oleji/tuky.
 • V den svozu komunálního odpadu (každý lichý čtvrtek) takto naplněnou PET lahev umístíte na víko popelnice do prohlubně mezi madlem a víkem – viz letáček.
 • Posádka svozového vozu PET lahve posbírá a umístí je do speciální nádoby na vozidle.
 • Olej svezený z obcí bude předán k dalšímu zpracování.
 • POZOR – PET lahve musejí být řádně zašroubovány, nelze používat lahve, které nemají šroubovací uzávěr.
 • Služba je poskytována zdarma.

Věříme, že nabízenou službu využijete a přispějete tak v naší obci k čistému životnímu prostředí.


Pytlový svoz
přehled značek

Odpady z domácností, které můžeme vytřídit do pytlů:

 • modrý pytel: papír, kartony,
 • žlutý pytel: platy z domácnosti, sešlapané petlahlev, sešlapané kartony po nápojích (tetrapack), sešlapané plechovky.

Naplněné a zavázané pytle dávejte ke krajnici vozovky ve večerních hodinách v lichou středu.

Pytle, které nejsou zavázány a nejsou naplněny nebudou vyvezeny!

Svoz probíhá každý lichý čtvrtek. ZA PLNÝ A ZAVÁZANÝ PYTEL tříděného odpadu získáte do poštovní schránky pytel náhradní.

Pytle na tříděný odpad (žluté, modré) získáte na Obecním úřadě nebo ve Sběrném dvoře v Býšti zdarma. 


Kam s tím?

Kam s tím

Kontejnery na tříděný odpad

Papír ukládejte do kontejnerů 1100 l modré barvy umístěných ve sběrných místech nebo v domácnosti do pytlů modré barvy k tomu určených. Odvoz pytlů každý sudý čtvrtek, zcela naplněné a zavázané pytle umístěte ke krajnici vozovky. Větší množství papíru lze odevzdávat do sběrného dvora.

Plast ukládejte do kontejnerů 1100 l žluté barvy umístěných ve sběrných místech nebo v domácnosti do pytlů žluté barvy k tomu určených. Odvoz pytlů každý sudý čtvrtek, zcela naplněné a zavázané pytle umístěte ke krajnici vozovky. Větší množství nebo velké rozměry odpadu lze odevzdat do sběrného dvora

Tetrapak vkládejte do kontejnerů 1100 l žluté barvy umístěných ve sběrných místech nebo v domácnosti do pytlů žluté barvy k tomu určených. Odvoz každý sudý čtvrtek, zcela naplněné a zavázané pytle umístěte ke krajnici vozovky.

Sklo odkládejte do kontejnerů 1100 l zelené či bílé barvy umístěných ve sběrných místech. V současné době netřídíme na bílé a barevné. Tabulové sklo nebo skleněné obaly větších rozměrů můžete odložit ve sběrném dvoře.

Žádáme občany, aby odpady ukládali přímo do kontejnerů a udržovali pořádek v jejich okolí. Děkujeme. 


                 

Zpětný odběr

Elektrozařízení (elektrické spotřebiče velké i malé, chlazení, TV, PC, kabely apod.) můžete odložit ve sběrném dvoře do plechového skladu s přístřeškem. Malé spotřebiče lze vkládat do červených kontejnerů umístěných ve všech místních částech obce.

Osvědčení

Baterie odkládejte do sběrného dvora nebo do červených kontejnerů umístěných ve všech místních částech obce  (oddělený vhoz pro baterie).                                   

Kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje odkládejte do sběrného dvora.

Tonery, cartridge odkládejte do sběrného dvora.

Textil, charita

Charita (oděvy, prádlo, lůžkoviny, deky, hračky, obuv, knihy, časopisy apod.) vkládejte do dobře zavázaných pytlů nebo krabic. Sběr probíhá v prostorách zasedací místnosti Obecního úřadu v Býšti 2 x ročně (jaro, podzim). O termínu sbírky informujeme občany v Obecním zpravodaji, v aktualitách na webových stránkách obce, na vývěskách a vyhlášením v místním rozhlase.

Diakonie Broumov - letáček

Textil lze celoročně odkládat do bílého kontejneru vedle Obecního úřadu v Býšti. Do tohoto kontejneru lze ukládat i textil, který nelze použít pro charitativní účely (skvrny, poškozené oděvy a zipy apod.), obuv a hračky, vše zabalené a zavázané v pytlích či taškách.

Objemný odpad

Podlahové krytiny, sanitární technika, matrace, sedací soupravy, hadice, zrcadla, autoskla, sádrokarton odkládejte do sběrného dvora.

Pytel naplněný drobným netříděným odpadem nepatří do objemného odpadu.

Železný šrot

Nepojízdná kola, sušáky na prádlo, kovové nářadí, plechovky odkládejte do sběrného dvora nebo 1 x ročně provádí jarní sobotní sběr Sbor dobrovolných hasičů Býšť. V určený den připravte staré železo ke krajnici vozovky. O svozovém dni informujeme v Obecním zpravodaji, v aktualitách na webových stránkách obce, na vývěskách a vyhlášením v místním rozhlase.

Plechovky od nápojů a potravin, alobal, kovová a hliníková víčka, kovové obaly od kosmetiky a drogerie odevzdávejte do šedých kontejnerů.

Dřevo

Nábytek ze dřeva a dřevotřísky, dveře, rámy oken bez skla, palety, zbytky plovoucí podlahy můžete odevzdat do sběrného dvora.

Pneumatiky

jsou povinni přebírat prodejci nebo sběrná místa pro zpětný odběr pneumatik, můžete je odevzdat i do sběrného dvora.

Polystyren

jako obalový materiál či výplň patří do plastu, tedy do žlutých kontejnerů nebo do sběrného dvoraPolystyrenové desky (stavební) i se zbytky malty, omítek či lepidel se odevzdávají do sběrného dvora a nakládá se s nimi jako s nebezpečným odpadem. Do objemného ani do komunálního odpadu nepatří!

Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, oleje, obaly apod.),

lze odevzdat ve sběrném dvoře dle seznamu přijímaných odpadů, více Z DE          

Biologický odpad

lze odkládat na kompostárnu v Býšti na volně přístupné prostranství před čistírnou odpadních vod. Odděleně odkládejte trávu, listí, zbytky rostlin na zpevněnou panelovou plochu a odděleně větve na volnou plochu dle pokynů obsluhy. Občané v místních částech obce mají možnost odkládat trávu, listí a zbytky rostlin do označených kontejnerů, které jsou umístěny v Hoděšovicích v areálu ZAS Býšť, v Bělečku u kovárny a v Hrachovišti u bývalého vepřína. Vedle těchto kontejnerů se odděleně odkládají větve. Více Z D E

Děkujeme, že třídíte!!! 

Naše obec

Kontakty obce

Telefon: +420 466 989 234
Mobil: + 420 720 033 820
E-mail: obec@byst.cz
Facebook: FB stránky obce 
ID DS: twzbmnk
č. ú. 111885278/0300

Mapový portál obce

V systému Gobec  naleznete tyto mapy naší obce:

 • katastrální,letecké a satelitní snímky
 • č. p. a ev. č.
 • územní plán obce
 • umístění inženýrských sítí

logo datové schránky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

BEZPLATNÁ INZERCE

nahoru

Hlášení pálení

Monitoring Býšťského potoka

monitoring

 Monitoring Býšťského potoka

ČEZ - odstávky

Čez distribuce

Plánované odstávky dodávek elektřiny

 

Meteostanice

počasí

Aktuální počasí v naší obci